filipProiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care îşi propune să asigure respectarea principiului autonomiei locale în conformitate cu elementele fundamentale stabilite în Carta Europeană a Autonomiei ...